A zalalövői "Salla" Művelődési Központ és Könyvtár az idén negyedik alkalommal hirdette meg a környékbeli és helyi óvodások versmondó versenyét. A zalalövői mellett a bagodi, hegyhátszentjakabi és zalacsébi ovisok is képviseltették magukat a versenyen.
Nagy örömünkre 44 óvodás "nevezett" be a versenyre. A szereplőkre kíváncsiak voltak a csoporttársaik, szülők, nagyszülők, akik a zsúfolásig megtelt teremben tapssal jutalmazták a versmondókat.
A kiírás címének megfelelően - "Tavasz van gyönyörű" - a téma a tavasz volt. A versválasztásban és a felkészítésben a csoportvezető óvónőké az érdem.
A háromtagú zsűri elnöke Oláh Rozália, a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei Könyvtár gyerekkönyvtár-vezetője volt, aki rámutatott a költészet fontosságára: "Költészet az egész életünk. Az imák, melyeket mondunk nap, mint nap. A vallomások, melyeket gyengéden suttogunk. A dalok, slágerek, melyeket akarva-akaratlanul dúdolunk - hol örömünkben, hol bánatunkban."
A szereplők megkapó természetességgel, bátran, kedvesen, jól felkészülten adták elő szavalataikat. A zsűrinek nehéz dolga volt, hiszen szívük szerint minden szereplőt győztesnek jelöltek volna. Hosszú tanakodás után az alábbi kis versmondók részesültek könyvjutalomban: Hada Eszter (Hegyhátszentjakab), Maurer Bence (Zalalövő), Pecsics Anett (Zalacséb), Szakály Mirabella Vanda (Bagod), Varga Janka (Zalalövő), különdíjban részesült a zalalövői óvoda I. számú nagycsoportja.
Valamennyi versenyző emléklappal, valamint a Művelődési Központ ajándékával, és reméljük, kellemes élménnyel tért haza.
Köszönjük az óvónőknek és a szülőknek, hogy felkészítették a gyerekeket a versenyre.
E nemes hagyományt jövőre is szeretnénk folytatni.