A zalalövői "Salla" Művelődési Központ és Könyvtár az idén hatodik alkalommal hirdette meg a környékbeli és helyi óvodások versmondó versenyét. A zalalövői mellett a bagodi, hegyhátszentjakabi és zalacsébi ovisok is képviseltették magukat a versenyen. A kiírásnak megfelelően a tavasz volt a téma, így az évszakról szóló versekkel szerepelhettek a kicsik.
Nagy örömünkre 32 óvodás "nevezett" be a versenyre. A szereplőkre kíváncsiak voltak a csoporttársaik, szülők, nagyszülők, akik a zsúfolásig megtelt teremben tapssal jutalmazták a versmondókat.
A zsűri elnöke Pál Éva, a zalaegerszegi József Attila Városi Könyvtár munkatársa Áprily Lajos Március című versével nyitotta meg a rendezvényt. A zsűriben értékelt Ecsedi Erzsébet, a Hevesi Sándor Színház tagja is, aki a szünetben vidám műsorral szórakoztatta a gyerekeket.
A szereplők megkapó természetességgel, bátran, kedvesen, jól felkészülten adták elő szavalataikat. A zsűrinek nehéz dolga volt, hiszen szívük szerint minden szereplőt győztesnek jelöltek volna. Hosszú tanakodás után az alábbi kis versmondók részesültek könyvjutalomban: Nárai Dominik (Bagod), Salamon Dominik (Zalacséb), Keszte Dániel (Hegyhátszentjakab), különdíjban részesült Horváth Laura (Bagod) és Vas Márió (Zalalövő).
Valamennyi versenyző emléklappal, továbbá a József Attila Városi Könyvtár ajándékával, és reméljük, kellemes élménnyel tért haza.
Köszönjük az óvónőknek és a szülőknek, hogy felkészítették a gyerekeket a versenyre.

E nemes hagyományt jövőre is szeretnénk folytatni.