Lezárult A kétfejű sas árnyékában című megyei történelem verseny

Január 28-án került sor a szeptemberben meghirdetett négyfordulós történelem verseny döntőjére a zalalövői „Salla” Művelődési Központban. A játékra 81-en jelentkeztek a megye általános iskoláiból, melynek témája Magyarország 1700-1815 közötti története volt. A résztvevők a három levelezős forduló során feladatlapokat oldottak meg a megadott szakirodalom felhasználásával, és a döntőbe az ezek alapján tíz legjobb teljesítményt nyújtó diák került be. A döntőben a versenyzők először az írásbeli feladatlapot oldották meg, amelyre 45 perc állt a rendelkezésükre. Ezután a szóbeli forduló során adtak számot tudásukról 8 perces, a következő témákból választott prezentációval: a Rákóczi szabadságharc, az ország újjászervezése és beillesztése a Habsburg Birodalomba, a felvilágosult abszolutizmus, hazánk a francia forradalom és a napóleoni háborúk korában.

A feleleteket a zsűri tagjai, Horváth József, a pankaszi Általános Iskola igazgatója, és Gerencsérné Horváth Eszter, a Ganz-Munkácsy SZKI és SZI magyar-történelem szakos tanára értékelték, figyelembe véve a tárgyi tudást, a szakkifejezések használatát és az előadásmódot. A pontszámok összesítése után következett az eredményhirdetés: első helyezést ért el Nagy Eszter, az alsópáhoki Dr. Szántó Imre Általános Iskola tanulója (felkészítő tanára Takácsné Kovács Erzsébet), második helyezett lett Tóth Áron, a Zalalövői Általános Iskola diákja (felkészítője Herczeg Imre), harmadik helyen végzett Kovács Írisz Karolina, a keszthelyi Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola tanulója (felkészítője Renczesné Berényi Zsuzsanna).